Schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl
Home » Vriend van de schildersclub

 Wordt vriend van de Schilder- en tekenclub Rotterdam

 

 

Onze club vierde in 2018 het 70 jaar bestaan. Een prestatie van formaat in deze tijd. Maar door de financiële situatie waardoor o.a. sponsorgelden zijn vervallen en we ook niet op ondersteuning van de overheid hoeven te rekenen gaat het de club financieel niet goed en we hebben uw hulp hard nodig. Als vriend van de schildersclub ondersteunt u ons met een financiële bijdrage en als tegenprestatie krijgt u een klein kunstwerkje. Aan het eind van het jaar organiseren we dan een open dag voor vrienden en belangstellenden met een expositie van ons werk. De open dag is een leuke gelegenheid om in contact te komen met het bestuur en de leden van de schildersclub. U kan natuurlijk ook gewoon lid worden en zelf gaan tekenen of schilderen en uw creativiteit gaan ontdekken.

 

Wilt u vriend worden van de Schilder- en tekenclub Rotterdam?

Maak dan hiervoor € 10,00 over op rekeningno. :

NL 26 INGB 000 3743752 t.n.v. Schilder- en tekenclub Rotterdam te Rotterdam met vermelding van: vriend van de schildersclub.

Graag ook uw naam, adres, email en telefoonnummer vermelden.

U kunt ook reageren via het reactieformulier. Bij voorbaat dank voor de medewerking.